Welkom bij Leximmo

hét vastgoedkantoor van de Rupelstreek


Info & advies


LEXIMMO geeft U graag 'gratis & vrijblijvend' advies over al uw vragen inzake aan- of verkoop, huur- of verhuur en privatief beheer van uw onroerend goed. Kortom, al wat U wenst te weten over immobiliën. U kan ons hiervoor steeds telefonisch contacteren (03.459.99.99) of een afspraak maken indien gewenst.

Wat zijn de meest frequent gestelde vragen:


  • Wij wensen onze woonst te verkopen, maar weten niet wat de reële marktwaarde is ?
  • Wij wensen onze woonst te verkopen, maar weten niet goed wat wij nog verder moeten afwerken alvorens tot verkoop over te gaan ?
  • Hoe zit het eigenlijk met de nieuwe wetgeving op de keuring van de elektrische installaties en het energieprestatiecertificaat (EPC) ?
  • Wat is 'klein beschrijf' en wat zijn de voorwaarden om hiervan te kunnen genieten ?
  • Hoe zit het met de mogelijke 'meeneembaarheid' van mijn registratierechten ingeval van nieuwe aankoop van een hoofdverblijf ?
  • Wat verstaat men onder het 'abattement' ?
  • Als wij een nieuwbouwappartement 'op plan' wensen te kopen : Hoe zit het dan met de 'WET BREYNE' en wat verstaat men onder een 'voltooiingswaarborg'?
  • Als wij wensen te kopen, maar onze eigen woonst is nog niet verkocht: Hoe kunnen wij dit dan financieren en wat zijn de mogelijkheden naar overbruggingskrediet ?
  • Hoe moeten wij huurders selecteren die correct, solvabel en eerlijk zijn ?
  • Wij hebben één of meerdere appartementen dewelke wij al jaren verhuren. We worden iets ouder, maar voelen ons niet sterk genoeg meer om alles zelf te beheren. Moeten wij dan nu al verkopen of kunnen wij het volledige beheer in handen geven van LEXIMMO ?

LEXIMMO denkt mee met U en geeft U een pasklare oplossing voor uw probleem of bezorgdheid.

LEXIMMO is veel méér dan een vastgoedkantoor : Wij zijn er voor U!Ondernemingsnummer en BTW nummer: 0865.568.018
Onderheving aan de plichtenleer van het BIV, toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars - Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel
BIV | Land van erkenning: België | BIVnr: 500.107 & 502.065

© 2013 Leximmo - Design by ANTENNO - Development by FORTISSiMMO

De informatie, inclusief de prijs die vermeld wordt op deze site is louter informatief.
Geen enkele garantie wordt gegeven, uitdrukkelijk noch impliciet, over de bruikbaarheid, de juistheid of de volledigheid van de informatie op de site!