Aankoop nieuwbouw met mogelijkheid tot 6% btw

Algemeen geweten is dat bij een aankoop van een nieuwbouwwoning je een tarief van 21% btw verschuldigd bent, boven op het aankoopbedrag. Sinds 1 januari 2021 is er een maatregel in het leven geroepen die hier een uitzondering op geeft, namelijk een verlaagd tarief van 6%. Deze maatregel kent wel een einddatum en is enkel van toepassing als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Deze maatregel werd onlangs verlengd tot 31 december 2023. We kunnen er dus nog even van genieten. Maar wanneer heb je nu recht op dit verlaagd tarief?

Tweeledige voorwaarden

 1. De voorwaarden voor de bouwheer/ promotor

  Er zijn een groot aantal zaken waaraan de bouwheer moet voldoen om in aanmerking te komen voor dit gunstig tarief. Dit houdt onder andere de betaling van de afbraakwerken van het oude gebouw in, maar ook de verhouding van de oppervlakte van het afgebroken pand vs. de oppervlakte van het nieuwe pand, de oppervlakte van de entiteit die max. 200 m² mag zijn, …

 2. De voorwaarden voor de particulier/ koper

  Om als koper in aanmerking te komen voor het verlaagd tarief van 6%, moet je:
  • de woning als particulier aankopen, niet via een vennootschap
  • jouw domicilie plaatsen in de woning van zodra ze klaar is
  • de woning voor meer dan 50% gebruiken voor persoonlijk gebruik
  • mag je nog geen eigenaar zijn van een andere woning, mits enkele uitzondering (bv. woning verkregen door erfenis)

Bovendien moeten bovenstaande voorwaarden aangehouden worden voor een periode van minimum vijf jaar. Als je de voorwaarden vóór deze vijf jaar verbreekt, zal je een boete verschuldigd zijn voor een bedrag dat gelijk is aan het normale btw-tarief dat je had moeten betalen over die bepaalde periode.


In geval van verhuur

Koop je een nieuwbouwwoning om die te verhuren, maar voldoe je voor de rest wel aan alle andere voorwaarden? Dan is het ook mogelijk om van het verlaagde btw-tarief te genieten, namelijk als je de woning verhuurd gedurende de eerste 15 jaar.

Wanneer je deze voorwaarde verbreekt, zal je een boete verschuldigd zijn. Het bedrag van die boete wordt op dezelfde manier bepaald als hierboven reeds beschreven.

 

Wil je weten of jij hiervoor in aanmerking komt? Of ben je opzoek naar een nieuwbouwwoning?
Neem dan zeker contact op met onze Lexperts! Zij helpen je graag verder.