Nieuwe regels rond overstromings- gevoeligheid

Er is heel wat veranderd sinds 1 januari rond overstromingsgevoeligheid en de hieraan gekoppelde informatieverplichting. In plaats van onderscheid te maken tussen effectief en mogelijk overstromingsgevoelig, kwamen er P- en G-scores. In deze blog bespreken we de wijzigingen die zullen plaatsvinden in 2023 en welke effecten dit zal hebben op het aanbieden van woningen te koop of te huur.

P- en G-score

Vanaf 1 januari 2023 werd het risico op overstroming verduidelijkt met een nieuwe score:

  • P-score: dit is een score voor percelen zoals een (bouw)grond, weiland, natuurgebied, bos…
  • G-score: dit is een score voor het gebouw of de gebouwen op dat perceel.


Deze werden ook nog onderverdeeld in vier klassen, van A tot en met D:

  • Klasse A: geen overstroming gemodelleerd
  • Klasse B: kleine kans op overstromingen onder klimaatverandering
  • Klasse C: kleine kans op overstromingen onder huidig klimaat
  • Klasse D: middelgrote overstromingskans onder huidig klimaat

Heb je een P- en/of G-score in klasse D? Dan zul je ook het overstromingssymbool moeten vermelden in je vastgoedadvertentie. Stond je woning al online in 2022, dan raden we je zeker aan om deze score alsnog toe te voegen om achteraf discussies te vermijden.

Notariële akte

Dit overstromingsrapport zal vanaf 1 april 2023 ook moeten worden toegevoegd bij elke onderhandse en authentieke akte van verkoop en verhuur voor meer dan 9 jaar door notarissen en vastgoedkantoren. Ben je het zelf niet eens met de score die je krijgt, dan kun je volledig vrijblijvend een overstromingsattest aanvragen bij een gecertificeerde deskundige.

Nieuwe overstromingskaarten

De nieuwe regels komen samen met de nieuwe overstromingskaarten, die op regelmatige basis zullen geactualiseerd worden. Zowel een overstromingsrapport als een overstromingsattest blijven daarom maar maximaal 1 jaar geldig.

Via de Watertoets van de Vlaamse overheid kun je controleren wat de overstromingskans van je perceel en/of gebouw is.